Чуднівська громада
Чуднівський район, Житомирська область

Аналіз регуляторного впливу

АНАЛІЗ
регуляторного впливу

 

25  травня  2018 року                                                                                                                   м. Чуднів

Назва регуляторного органу: Чуднівська міська рада

Назва документа:

1. Проект рішення міської ради «Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за оренду майна, що є спільною власністю територіальної громади міста Чуднів»

 

Розробник аналізу регуляторного впливу:

Чуднівська міська рада.

Контактний телефон: 2-17-81.

Опис існуючої проблеми

Необхідність затвердження нової Методики розрахунку та порядок використання плати за оренду майна спільної власності територіальної громади міста  виникла у зв'язку із змінами, внесеними в діючі законодавчі акти у сфері оренди майна та спрощення процедури передачі в оренду комунального майна, збільшення кола об’єктів оренди та підвищення ефективності орендних відносин.

Ціль прийняття рішення міської ради

-     Врахування змін діючого законодавства у сфері оренди.

-     Ефективне використання комунального майна району.

-     Врахування інтересів орендарів.

-  Забезпечення інтересів територіальної громади  міста.

Визначення та оцінка прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Для досягнення встановлених цілей розглянуто такі альтернативи:

1. Розв’язати проблему за допомогою діючого регуляторного акта. Вказаний спосіб не може бути прийнятним, оскільки в діючому Положенні не враховані зміни чинного законодавства.

2. Неможливість розв’язання зазначеної проблеми за допомогою ринкових механізмів обумовлена тим, що регулювання питань щодо передачі в оренду майна спільної власності територіальної громади  належить до повноважень міської ради.

 3. Розробка проекту рішення міської ради «Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за оренду майна, що є спільною власністю територіальної громади  міста».

Оцінюючи альтернативи, перевага була віддана останній. Прийняття такого регуляторного акта дасть можливість врахувати зміни до чинного законодавства у сфері орендних відносин та врегулювати порядок передачі в оренду майна спільної власності.

Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

Даний проект детально регламентує:

- чіткий перелік документів, які подаються потенційним орендарем для укладання та продовження договору оренди;

- впровадження прозорого механізму надання в оренду комунального майна сприятиме підвищенню контролю за використанням вказаного майна та ефективному розвитку орендних відносин.

Можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Можливість досягнення цілей, у разі прийняття даного рішення є цілком реальною, не потребує додаткових витрат та забезпечується у разі добросовісного виконання його вимог.

Зовнішніми факторами, що впливають на дію регуляторного акта:

- позитивні фактори – ефективне використання суб’єктами господарювання орендованого майна комунальної власності, врахування інтересів орендарів;

- негативні фактори – зміни чинного законодавства у сфері орендних відносин. 

Очікувані результати від прийняття регуляторного акта.

Аналіз вигод та витрат

Сфера вигод

Вигоди

Витрати

Територіальна громада  міста

- стабільне надходження коштів до бюджету району;

- соціально-економічний розвиток району;

- зниження соціальної напруги.

- витрати робочого часу на організацію процесу надання комунального майна в оренду

Суб’єкти господарювання (орендодавці, орендарі)

- врахування інтересів оренда- рів при укладанні договорів або продовженні оренди;

- можливість ефективно вико- ристовувати орендоване майно.

- виконанням взятих на себе зобов’язань щодо відновлення комунального майна;

- сплата орендної плати.

Населення

підвищення ефективності вико- ристання комунального майна орендарями, підтримки його в належному санітарно-технічно- му стані, своєчасного ремонту та поліпшенні косметичного вигляду.

витрати відсутні

 

Впровадження та виконання вимог запропонованого проекту регуляторного акта відповідає тим ресурсам, якими розпоряджається орган місцевого самоврядування, а також ресурсам суб’єктів господарювання, на яких розповсюджується дія запропонованого проекту регуляторного акта.

Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта необмежений. У разі зміни чинного законодавства або з інших причин, в регуляторний акт будуть вноситись зміни та доповнення.

Показники результативності регуляторного акта

Результативність регуляторного акта буде відстежуватись за такими показниками:

- кількість суб’єктів господарської діяльності з якими укладено (переукладено) договори про передачу в оренду майна комунальної власності міста;

-  загальна площа приміщень комунальної власності, переданих в оренду;

-  надходження від оренди до міського бюджету.

Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Для відстеження результативності регуляторного акта буде використовуватись метод збору даних.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до набрання його чинності.

Повторне відстеження буде здійснюватися через рік після набрання ним чинності. У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього акта, ці моменти буде виправлено шляхом внесення відповідних змін.

Періодичні відстеження результативності будуть здійснюватись раз на кожні три роки, починаючи від дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності.

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб до проектів рішень можна надсилати до 25.06.2018 року на адресу:

13200, м. Чуднів, вул. Героїв Майдану, 146

Чуднівська міська рада   тел. (04139) 2-17-81,  електронна адреса: misto18@ukr.net.