Чуднівська громада
Чуднівський район, Житомирська область

Аналіз регуляторного впливу

25   травня 2018 року

 

А Н А Л І З

регуляторного впливу
до проектів рішень Чуднівської  міської ради
про місцеві податки і збори

 а саме:

          Проекту рішення «Про встановлення ставки податку на  нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2019 рік в м. Чуднові»;

          Проекту рішення «Про встановлення податку на майно(в частині  транспортного податку) на 2019 рік в м. Чуднові»;

          Проекту рішення «Про встановлення ставки  єдиного податку  в  м. Чуднові на 2019 рік»;

1.Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання

      Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 10, 12 Податкового кодексу України повноваження щодо встановлення місцевих  податків і зборів покладені на органи місцевого самоврядування.

      Вищезазначеними  проектами рішень  пропонується затвердити Положення:

- про  порядок справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в м. Чуднові;

- про податок на майно (в частині транспортного податку) в м. Чуднові;

- ставка єдиного податку. 

       У разі якщо міська рада не прийме рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, такі податки до прийняття рішень справляються   із застосуванням їх мінімальних ставок.

2.Цілі регулювання

Впровадження регуляторного акту дозволить забезпечити реалізацію    державної політики в податковій сфері, зокрема, вимог Податкового кодексу України спрямовану на поповнення дохідної частини місцевого бюджету для забезпечення реалізації програм соціально-економічного розвитку міста.

3.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Альтернативні способи відсутні, оскільки відповідно до Податкового  кодексу України міські ради в межах своїх повноважень приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів.

4.Механізм розв’язання проблеми

Розробка і запровадження нормативно-правового акту, орієнтованого на реалізацію Податкового кодексу України.

Вирішення проблеми щодо врегулювання питань справляння місцевих    податків і зборів у м. Чуднові пропонується шляхом прийняття рішень міської ради про місцеві податки і збори.

Запропонований спосіб досягнення цілей є єдиним і безумовним шляхом вирішення проблеми і ґрунтується на загальнообов’язковості виконання всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування норм зазначених рішень.

Після прийняття зазначених рішень акти законодавства Чуднівської міської ради  з питань оподаткування відповідатимуть вимогам чинного законодавства.

5.Обгрунтування можливості досягнення цілей у разі прийняття  запропонованого регуляторного акта.

Можливість досягнення цілей, передбачених п.2 цього аналізу, у разі прийняття зазначених рішень є цілком реальною та обґрунтованою у зв’язку з тим, що метою розробки проектів рішень є цілеспрямоване вирішення проблеми.

Рішення будуть запроваджені на належному рівні і підлягатимуть обов’язковому виконанню органами місцевого самоврядування, органами         державної податкової служби та платниками місцевих податків і зборів.

Досягнення встановлених цілей шляхом виконання вимог даного регуляторного акту принесе вигоди без необхідності здійснення витрат, а саме:

- органи місцевого самоврядування дотримаються принципу верховенства закону;

- органи державної податкової служби та платники місцевих податків і зборів застосовуватимуть акти законодавства Чуднівської міської ради з питань оподаткування, які відповідатимуть вимогам чинного законодавства.

Контроль та нагляд за додержанням вимог запропонованого регуляторного акту буде здійснюватися органами державної податкової служби.

 Очікувані результати прийняття регуляторного акта

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Місцева влада

Збільшення надходжень до міського бюджету.

Вирішення соціальних та економічних проблем, пов’язаних з фінансуванням розвитку інфраструктури міста.

 

 

відсутні

Суб’єкти господарювання

Можливість впливу на визначення розмірів ставок податків та зборів під час обговорення, до їх затвердження міською радою;

можливість заздалегідь розрахувати розміри можливих податків і врахувати усі ризики.

Витрати на сплату місцевих податків і зборів

Громадськість

Покращення рівня життя та соціального забезпечення населення на основі створення належних умов для розвитку міста.

відсутні

 

7. Запропонований строк дії акта

 

Термін чинності даного регуляторного акта до прийняття нового регуляторного акта.

8. Показники результативності регуляторного акта

Показник надходжень до міського бюджету місцевих податків і зборів.

9. Відстеження  результативності регуляторного акту в разі його прийняття :

Відстеження результативності прийнятого регуляторного акту буде здійснюватися за результатами аналізу надходжень до міського бюджету;

 

    Зауваження і пропозиції до проектів рішень Чуднівської  міської ради         приймаються  в письмовому або електронному вигляді протягом 30 днів з дати    їх оприлюднення на  адресу – м. Чуднів,вул. Героїв Майдану, 146, тел.2-17-81            та електронну адресу: misto18@ukr.net