Чуднівська громада
Чуднівський район, Житомирська область

Про звільнення директора    Чуднівського комунального підприємства «Теплокомуненерго» Кідрука М.О.

07.10.2019

                               

                               

УКРАЇНА

ЧУДНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

восьма сесія                                                         VII  скликання             

 

___________________________                                                                                 № _________

 

Про звільнення директора   

Чуднівського комунального підприємства

           «Теплокомуненерго» Кідрука М.О.

 

             Відповідно до 25, ч.1 ст.59, ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.39, ч.1 ст.38 Кодексу законів про працю України, Положення про порядок призначення та звільнення з посади керівників підприємств, установ, організацій комунальної власності територіальної громади міста, затвердженого рішенням 29 сесії Чуднівської міської ради 6 скликання від 23.05.2014 року №495, Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом  Міністерства фінансів України від 02.09.2014 року №879, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 30.10.2014року за №1365/26142, п.п. «г» п.22 розділу 5 ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО КОНТРАКТУ ТА ЙОГО ПРИПИНЕННЯ Контракту з керівником підприємства, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста району від 31.05.2019 року, додатковою угодою до контракту з директором Чуднівського комунального підприємства «Теплокомуненерго» Кідруком М.О. від 31.05.2019 року, п.5.1, п.5.2 розділу 5 УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Статуту Чуднівського комунального підприємства «Теплокомуненерго» (нова редакція), затвердженого рішенням 7 сесії VII скликання Чуднівської міської ради від 10.09.2019 року, враховуючи подану заяву від 01.10.2019 року на звільнення  за власним бажанням директора Чуднівського комунального підприємства «Теплокомуненерго» Кідрука М.О., рекомендації постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності Чуднівської міської ради від 11.10.2019 року  Чуднівська   міська     рада     

В И Р І Ш И Л А:

           1. Припинити 28.10.2019 року дію Контракту від 31.05.2019 року та додаткової угоди від 13.09.2019 року з директором Чуднівського комунального підприємства «Теплокомуненерго» Кідруком М.О.

         2. Звільнити з 28.10.2019 року Кідрука Миколу Олеговича з посади директора Чуднівського комунального підприємства «Теплокомуненерго» з ініціативи працівника (у випадках передбачених ч.1 ст.38 Кодексу законів про працю України), згідно ст.39 Кодексу законів про працю України.

 

3.Відповідно до чинного законодавства України, головному бухгалтеру Чуднівського комунального підприємства «Теплокомуненерго» Мулярчук О.М. у день звільнення здійснити  виплату всіх сум що належать Кідруку М.О.

 

 

4. Створити та затвердити інвентаризаційну комісію по інвентаризації активів та зобов’язань  Чуднівського комунального підприємства «Теплокомуненерго» у складі:

 

  Голови комісії :    Пруса П.А. першого заступника міського голови;

    Членів комісії:    Тарасюк Т.А. начальника  відділу фінансово-                                   

                                  господарського забезпечення-головного бухгалтера;

                                 Довгаля О.М.  начальника   відділу  економічного

                                 розвитку та комунальної власності;

                                 Друзь О.О. заступника начальника фінансового відділу;

                                 Мулярчук О.М. головного бухгалтера ЧКП 

                                 «Теплокомуненерго».

                                 

 

 5. Інвентаризаційній комісії провести інвентаризацію активів та зобовязань  Чуднівського комунального підприємства «Теплокомуненерго» у строк з 28.10.2019 року по 26.11.2019 року включно, згідно  Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань. затвердженого наказом  Міністерства фінансів України від 02.09.2014 року №879, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 30.10.2014року за №1365/26142 та надати матеріали інвентаризації  на затвердження  чергової сесії міської ради.

 

6. Кідруку Миколі Олеговичу директору Чуднівського комунального підприємства «Теплокомуненерго» до 28.10.2019 року здійснити передачу документів, матеріальних цінностей, статутних документів, печаток, ключів від сейфів і службових приміщень Чуднівського комунального підприємства «Теплокомуненерго» першому заступнику міського голови Прусу П.А. за актом приймання-передачі. Один примірник акту приймання-передачі надати відділу економічного розвитку та комунальної власності Чуднівської міської ради.

 

        7.  Відділу  економічного  розвитку та комунальної власності Чуднівської міської   

         ради  здійснити  необхідні  дії  відповідно  до  вимог  чинного  законодавства   у  

         зв’язку    із    звільненням    Кідрука М.О.    з   посади   директора  Чуднівського  

         комунального  підприємства  «Теплокомуненерго». 

 

         8. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з  

         питань бюджету та комунальної власності.

 

 

В.о.міського голови                                                    Галина  ВЕРБЕЛЬЧУК