Чуднівська громада
Чуднівський район, Житомирська область

Розпорядження

 

    У К Р А Ї Н А

Ч У Д Н І В С Ь К А  М І С Ь К А   Р А Д А

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Чуднівського   міського   голови

 

26.03.2019                                                                                                        № 43

 

Про проведення перевірки

відповідно до  Закону України

«Про очищення влади»

 

            Відповідно до ст.42 п.6 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про очищення влади», Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563, розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025-р «Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади», постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року №167 «Про внесення змін до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»:


      1. Провести перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» стосовно начальника відділу правової та кадрової роботи Чуднівської міської ради БРОХА Володимира Вікторовича, провідного спеціаліста відділу з питань державного архітектурно-будівельного контролю Чуднівської міської ради КРИВОРУЧИКА Василя Володимировича, головного спеціаліста відділу економічного розвитку та комунальної власності Чуднівської міської ради СКОЛУБ Людмили Володимирівни, провідного спеціаліста відділу економічного розвитку та комунальної власності Чуднівської міської ради ВАРГАЛЮК Юлії Василівни, визначивши 26 березня 2019 року днем початку проведення перевірки.
     2. Начальнику відділу правової та кадрової роботи Чуднівської міської ради, провідному спеціалісту відділу з питань державного архітектурно-будівельного контролю Чуднівської міської ради, головному спеціалісту відділу економічного розвитку та комунальної власності Чуднівської міської ради, провідному спеціалісту відділу економічного розвитку та комунальної власності Чуднівської міської ради у десятиденний строк з дня початку проведення відповідної перевірки подати до відділу правової та кадрової роботи міської ради власноручно написану заяву про проведення перевірки, передбаченої Законом, про те, що до нього (неї) не застосовуються заборони, передбачені частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо них за встановленою формою
(додаток 1), копії декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік,  паспорта громадянина України, документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб та  трудової книжки.

    3. Відділу правової та кадрової роботи міської ради  забезпечити оприлюднення цього розпорядження на офіційному веб-сайті Чуднівської міської ради у день його видання.

    4. Відділу правової та кадрової роботи міської ради  протягом трьох днів після одержання відповідної заяви забезпечувати розміщення на офіційному веб-сайті Чуднівської  міської ради:

    1) інформації про початок проходження перевірки посадової особи місцевого самоврядування;

    2) копії вищезазначеної заяви та декларації (крім відомостей, що законом   

        віднесені до інформації з обмеженим доступом).
    5.  Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

 

В.о. міського голови                                                                  Г. ВЕРБЕЛЬЧУК