Чуднівська громада
Чуднівський район, Житомирська область

Як здійснюється – реєстрація місця проживання/перебування або зняття з реєстрації місця проживання особи

Як здійснюється – реєстрація місця проживання/перебування або зняття з реєстрації місця проживання особи?

Правила реєстрації місця проживання/перебування або зняття з реєстрації місця проживання особи затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207.

п.3(правил). Реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання/перебування здійснюється виконавчим органом сільської, селищної або міської ради, сільським головою (у разі коли відповідно до закону виконавчий орган сільської ради не утворено) (далі - орган реєстрації) на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюються повноваження відповідної сільської, селищної або міської ради.

п.4(правил). Громадянин України, а також іноземець чи особа без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні, зобов’язані протягом 30 календарних днів після зняття з реєстрації місця проживання та прибуття до нового місця проживання зареєструвати своє місце проживання.

Реєстрація місця проживання/перебування або зняття з реєстрації місця проживання особи здійснюється в день подання особою або її представником документів. Реєстрація місця проживання за заявою особи може бути здійснена одночасно із зняттям з попереднього місця проживання.

Реєстрація місця проживання

п.18(правил). Для реєстрації місця проживання особа або її представник подає:

1) заяву за формами, наведеними відповідно у додатках 67 або 8;

2) документ, до якого вносяться відомості про місце  проживання. Якщо дитина не досягла 16 років, подається свідоцтво про народження. Реєстрація місця проживання дітей, які є іноземцями чи особами без громадянства, здійснюється за умови внесення даних про дітей до посвідки на постійне або тимчасове проживання їх батьків та копії свідоцтва про народження. Документи, видані компетентними органами іноземних держав, підлягають легалізації в установленому порядку, якщо інше не передбачен міжнародними договорами;

3) квитанцію про сплату адміністративного збору (у разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну послугу);

4) документи, що підтверджують:

право на проживання в житлі, - ордер, свідоцтво про право власності, договір найму (піднайму, оренди), рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання або інші документи. У разі відсутності зазначених документів реєстрація місця проживання особи здійснюється за згодою власника/співвласників житла, наймача та членів його сім’ї (зазначені документи або згода не вимагаються при реєстрації місця проживання неповнолітніх дітей за адресою реєстрації місця проживання батьків /одного з батьків або законного представника/представників);

право на перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи, - довідка про прийняття на обслуговування в спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи за формою згідно з додатком 9, копія посвідчення про взяття на облік бездомної особи, форма якого затверджується Мінсоцполітики (для осіб, які перебувають на обліку у цих установах або закладах);

проходження служби у військовій частині, адреса якої зазначається під час реєстрації, - довідка про проходження служби у військовій частині, видана командиром військової частини за формою згідно з  додатком 10 (для військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби);

5) військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку);

6) заяву про зняття з реєстрації місця проживання особи за формою згідно з додатком 11 (у разі здійснення реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з реєстрації попереднього місця проживання).

У разі подання заяви представником особи, крім зазначених документів, додатково подаються:

документ, що посвідчує особу представника;

документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини–батьками (усиновлювачами).

Реєстрація місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників.

У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами місце проживання дитини, яка не досягла 14 років, реєструється разом з одним із батьків за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).

Забороняється вимагати для реєстрації місця проживання особи інші документи.

Зняття з реєстрації місця проживання

п.26(правил). Зняття з реєстрації місця проживання особи здійснюється на підставі:

заяви особи або її представника за формою згідно з додатком 11;

рішення суду, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, про виселення, про зняття з реєстрації місця проживання особи, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою;

свідоцтва про смерть;

повідомлення територіального органу або підрозділу ДМС із зазначенням відповідних реквізитів паспорта померлої особи або документа про смерть, виданого компетентним органом іноземної держави, легалізованого в установленому порядку;

інших документів, які свідчать про припинення:

підстав для перебування на території України іноземців та осіб без громадянства (інформація територіального органу ДМС або територіального підрозділу ДМС, на території обслуговування якого зареєстровано місцепроживання особи, про закінчення строку дії посвідки на тимчасове проживання або копія рішення про скасування посвідки на тимчасове проживання чи скасування дозволу на імміграцію та посвідки на постійне проживання в Україні);

підстав для проживання бездомної особи у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту (письмове повідомлення соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту);

підстав на право користування житловим приміщенням (закінчення строку дії договору оренди, найму, піднайму житлового приміщення, строку навчання в навчальному закладі (у разі реєстрації місця проживання в гуртожитку навчального закладу на час навчання), відчуження житла та інших визначених законодавством документів).

Зняття з реєстрації місця проживання на підставах, визначених в абзацах восьмому та дев’ятому цього пункту, здійснюється за клопотанням уповноваженої особи спеціалізованої соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту або за заявою власника/наймача житла або їх представників.

Зняття з реєстрації місця проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб, стосовно яких встановлено опіку та піклування, здійснюється за погодженням з органами опіки та піклування.

Разом із заявою особа подає:

документ, до якого вносяться відомості про зняття з реєстрації місця проживання. Якщо дитина не досягла 16 років, подається свідоцтво про народження;

квитанцію про сплату адміністративного збору;

військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку).

У разі подання заяви представником особи, крім зазначенихдокументів, додатково подаються:

документ, що посвідчує особу представника;

документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини– батьками (усиновлювачами).

Зняття з реєстрації місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників.

У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами зняття з реєстрації місця проживання дитини, яка не досягла 14 років, разом з одним із батьків здійснюється за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).

 

 

Як здійснюється – реєстрація місця проживання новонародженої дитини?

п.5(правил). Батьки або інші законні представники зобов’язані зареєструвати місце проживання новонародженої дитини протягом трьох місяців з дня державної реєстрації її народження.

 

За бажанням батьків чи одного з них документи для реєстрації місця проживання новонародженої дитини можуть бути подані через органи державної реєстрації актів цивільного стану під час проведення державної реєстрації народження дитини.

Реєстрація місця проживання новонародженої дитини може здійснюватися також через органи соціального захисту населення на підставі даних, що зазначив  законний представник, з яким постійно проживає дитина, у заяві про призначення допомоги при народженні дитини.

п.11(правил). Орган реєстрації відмовляє в реєстрації/знятті з реєстрації місця проживання, якщо:

 

особа не подала необхідних документів або інформації;

 

у поданих документах містяться недостовірні відомості або подані документи є недійсними;

 

звернулася особа, яка не досягла 14 років.

 

Рішення про відмову в реєстрації/знятті з реєстрації місця проживання приймається в день звернення особи або її представника шляхом зазначення у заяві про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання підстав відмови. Зазначена заява повертається особі або її представнику.

Якщо під час подачі документів буде встановлено, що особа звернулася для реєстрації нового місця проживання після спливу 30 календарних днів після зняття з реєстрації попереднього місця проживання або подала для реєстрації місця проживання недійсний паспорт громадянина України, працівник органу реєстрації або центру надання адміністративних послуг складає на неї адміністративний протокол за вчинення правопорушення, визначеного у статті 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Додаток 6
до Правил

Органу реєстрації

__________________________________________

(найменування органу реєстрації)

__________________________________________

__________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові особи (представника),

__________________________________________

дата і місце народження, громадянство/підданство)

 

ЗАЯВА
про реєстрацію місця проживання

 

Прошу зареєструвати моє місце проживання/місце проживання особи, чиї інтереси я представляю (необхідне підкреслити)

прізвище _________________________________________________________________

ім’я ______________________________________________________________________

по батькові ________________________________________________________________

дата і місце народження _____________________________________________________

громадянство/підданство ____________________________________________________

за адресою ________________________________________________________________

(адреса житла або адреса (місцезнаходження) спеціалізованої соціальної

_____________________________________________________________________________
 установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту або військової частини, за

_____________________________________________________________________________

якою реєструється місце проживання)

адреса реєстрації місця проживання на дату звернення (попереднього місця проживання) ____________________________________________________________________

(адреса житла

_____________________________________________________________________________
або адреса (місцезнаходження) спеціалізованої соціальної установи, закладу соціального обслуговування

_____________________________________________________________________________
та соціального захисту або військової частини, назва іншої країни, звідки прибув)

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі* _____________________________________________________________________________

Документ, до якого вносяться відомості про реєстрацію місця проживання особи _____________________________________________________________________________

(вид, серія, номер, дата видачі, найменування органу, який його видав)

_____________________________________________________________________________

Документ, що посвідчує особу законного представника/представника за довіреністю _____________________________________________________________________________

(вид, серія, номер, дата видачі, найменування органу, який його видав,

_____________________________________________________________________________

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі*)

 

_____ _______________ 20 __ р.                                                               __________________

(підпис)

До заяви додаю: квитанцію про сплату адміністративного збору.

 

(зворотній бік)

Підстава для реєстрації місця проживання особи - документи, що
підтверджують (необхідне заповнити)

 

1. Право на проживання в житлі (заповнюється при реєстрації за
адресою житла) __________________________________________________________________

(ордер, свідоцтво про право власності, договір найму
 (піднайму, оренди), або інші документи)

2. Згода власника/співвласників житла або їх уповноважених органів, наймача та членів його сім’ї на реєстрацію місця проживання особи у разі відсутності документів, що підтверджують право на проживання в житлі _____________________________________

(згоден/не згоден)

_____________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові, підпис особи/осіб, що надає/надають згоду, вид документа,

_____________________________________________________________________________

що засвідчує особу, серія, номер, дата видачі, найменування органу, який його видав)

_____ ___________ 20 ___ р.

3. Перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту (заповнюється у разі реєстрації за адресою відповідної установи/закладу)

_____________________________________________________________________________

(посвідчення про взяття особи на облік у закладі або установі,

_____________________________________________________________________________

довідка про прийняття на обслуговування, реквізити)

4. Проходження служби у військовій частині (заповнюється при реєстрації за адресою військової частини) ___________________________________________________________

(реквізити довідки, виданої

_____________________________________________________________________________
командиром військової частини)

 

Службові відмітки

Заяву прийняв, наявність та правильність необхідних документів перевірив _____________________________________________________________________________

(посада, підпис, прізвище та ініціали особи, що прийняла документи)

 

М.П.                                _____ ___________ 20 ___ р.

 

У реєстрації місця проживання відмовлено _____ ________________ 20 ___ р. _____________________________________________________________________________

(найменування органу реєстрації, посада, підпис, прізвище та
ініціали працівника, що прийняв рішення)

_____________________________________________________________________________

(зазначаються підстави, визначені пунктом 11 Правил реєстрації місця проживання)

_____________________________________________________________________________

Місце проживання зареєстровано _______ ___________________ 20 ___ р. _____________________________________________________________________________

(найменування органу реєстрації, посада, підпис, прізвище та ініціали
працівника, що здійснив реєстрацію)


*Для осіб, яким оформлено паспорт громадянина України чи паспорт громадянина України для виїзду за кордон засобами Єдиного державного демографічного реєстру.

 

{Додаток 6 із змінами, внесеними згідно зПостановою КМ № 665 від 30.08.2017}

Додаток 7
до Правил

Органу реєстрації

_________________________________________

(найменування органу реєстрації)

__________________________________________

_________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові представника, дата

__________________________________________

і місце народження, громадянство/підданство)

ЗАЯВА
про реєстрацію місця проживання малолітньої дитини

Прошу зареєструвати місце проживання малолітньої дитини

прізвище_________________________________________________________________

ім’я ______________________________________________________________________

по батькові ________________________________________________________________

дата і місце народження _____________________________________________________

громадянство/підданство ___________________________________________________

за адресою ________________________________________________________________

(адреса житла або адреса (місцезнаходження) спеціалізованої соціальної

__________________________________________________________________________

установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту або військової частини,

__________________________________________________________________________

за якою реєструється місце проживання)

адреса реєстрації місця проживання на дату звернення (попереднього місця проживання) ____________________________________________________________________

(адреса житла

_____________________________________________________________________________
або адреса (місцезнаходження) спеціалізованої соціальної установи, закладу соціального обслуговування

_____________________________________________________________________________
та соціального захисту або військової частини, назва іншої країни, звідки прибув)

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі* _____________________________________________________________________________

Свідоцтво про народження (подається при реєстрації місця проживання дітей до 16 років) __________________________________________________________________________

(серія, номер, дата видачі, найменування органу,

_____________________________________________________________________________

який його видав)

Документ, що посвідчує особу законного представника/представника
за довіреністю _______________________________________________________________

(вид, серія, номер, дата видачі, найменування органу, який його видав,

__________________________________________________________________________

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі*)

__________________________________________________________________________

_____ ________________ 20 __ р. ___________________

 (підпис)

До заяви додаю: квитанцію про сплату адміністративного збору.

(зворотній бік)

Підстава для реєстрації місцяпроживання малолітньої дитини -
документи, що підтверджують (необхідне заповнити)

1. Право на проживання в житлі (зазначені документи подаються в разі реєстрації малолітньої дитини не за адресою батьків/законних
представників) ________________________________________________________________

(вид документа, що посвідчує особу, серія, номер, дата видачі,

_____________________________________________________________________________

найменування органу, який його видав)

2. Перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту (заповнюється у разі реєстрації за адресою відповідної установи/закладу) ___________________________________________

_____________________________________________________________________________
(реквізити документів, що підтверджують право на перебування у спеціалізованій соціальній

_____________________________________________________________________________

установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту)

Я, _________________________________________________________, який є законним

(прізвище, ім’я та по батькові)

представником_____________________________________, даю згоду на реєстрацію місця

(прізвище, ім’я та по батькові особи)

її проживання (за наявності в особи двох або більше законних представників реєстрація місця проживання здійснюється за згодою інших законних представників).

 

Службові відмітки

Заяву прийняв, наявність та правильність необхідних документів перевірив _____________________________________________________________________________

(посада, підпис, прізвище та ініціали особи, що прийняла документи)

М.П. _____ ___________ 20 ___ р.

 

У реєстрації місця проживання відмовлено _____ _________________ 20 __ р. _____________________________________________________________________________

(найменування органу реєстрації, посада, підпис, прізвище та ініціали працівника,
_____________________________________________________________________________

що прийняв рішення)
_____________________________________________________________________________

(зазначаються підстави, визначені пунктом 11 Правил реєстрації місця проживання)

 

Місце проживання зареєстровано _____ ___________________ 20 ___ р. _____________________________________________________________________________

(найменування органу реєстрації, посада, підпис, прізвище
_____________________________________________________________________________
та ініціали працівника, що здійснив реєстрацію)


* Для осіб, яким оформлено паспорт громадянина України чи паспорт громадянина України для виїзду за кордон засобами Єдиного державного демографічного реєстру.

 

{Додаток 7 із змінами, внесеними згідно зПостановою КМ № 665 від 30.08.2017}

 

Додаток 11
до Правил

 

Органу реєстрації

_________________________________________

(найменування органу реєстрації)

__________________________________________

__________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові особи (представника),

__________________________________________

дата і місце народження, громадянство/підданство)

ЗАЯВА
про зняття з реєстрації місця проживання

Прошу зняти з реєстрації місце проживання моє/моєї малолітньої дитини/особи, чиї інтереси я представляю (необхідне підкреслити)

прізвище _________________________________________________________________

ім’я ______________________________________________________________________

по батькові ________________________________________________________________

дата і місце народження _____________________________________________________

громадянство/підданство ____________________________________________________

у зв’язку з вибуттям:

за адресою _______________________________________________________________

(адреса майбутнього місця проживання або адреса (місцезнаходження)

_________________________________________________________________________

спеціалізованої соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального

_________________________________________________________________________

захисту або військової частини, за якою буде зареєстровано місце проживання особи)

на постійне проживання до _________________________________________________

(назва країни)

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі* ____________________________________________________________________________

Документ, до якого вносяться відомості про зняття з реєстрації місця проживання особи _____________________________________________________________________________

(назва, серія, номер, дата видачі, найменування органу, який його видав)

_____________________________________________________________________________

Свідоцтво про народження (подається у разі реєстрації місця проживання дітей до 16 років) __________________________________________________________________________

(серія, номер, дата видачі,

_____________________________________________________________________________

найменування органу, який його видав)

Документ, що посвідчує особу законного представника/представника за довіреністю _____________________________________________________________________________

(назва, серія, номер, дата видачі, найменування органу, який його видав,

_____________________________________________________________________________

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі*)

_____ ________________ 20 __ р.                                                         _________________

        (підпис)

Я, __________________________________________, який є законним представником

(прізвище, ім’я та по батькові)

________________________________________________, даю згоду на зняття з реєстрації

(прізвище, ім’я та по батькові особи)

місця її проживання (за наявності в особи двох або більше законних представників зняття з реєстрації здійснюється за згодою інших представників).

 

Службові відмітки

Заяву прийняв, наявність та правильність необхідних документів перевірив ____________________________________________________________________________

(посада, підпис, прізвище та ініціали особи, що прийняла документи)

 

М.П.                        _____ ___________ 20 ___ р.

 

У знятті з реєстрації місця проживання відмовлено ___ ____________ 20 __ р. _____________________________________________________________________________

(найменування органу реєстрації, посада, підпис, прізвище та _____________________________________________________________________________

ініціали працівника, що здійснив реєстрацію)

_____________________________________________________________________________
(зазначаються підстави, визначені пунктом 11 Правил реєстрації місця проживання)

 

Місце проживання знято з реєстрації _____ ________________ 20 ___ р. _____________________________________________________________________________

(найменування органу реєстрації, посада, підпис, прізвище _____________________________________________________________________________
та ініціали працівника, що здійснив реєстрацію)
        * Для осіб, яким оформлено паспорт громадянина України чи паспорт громадянина України для виїзду за кордон засобами Єдиного державного демографічного реєстру.

 

 

Додаток 10
до Правил

ДОВІДКА
про проходження служби у військовій частині

Видана ________________________________________________ про те, що він (вона)

                                         (прізвище, ім’я та по батькові)

проходить військову службу у військовій частині № _______________________________

_____________________________________________________________________________

(найменування та адреса військової частини)

Довідка видана для реєстрації місця проживання.

 

М.П.

 

Командир військової частини  ____________    _________________________________

                                                                         (підпис)                                   (прізвище та ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 15, ст.232)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами 
№ 2756-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, № 23, ст.160 
№ 5088-VI від 05.07.2012, ВВР, 2013, № 30, ст.343 
№ 5492-VI від 20.11.2012, ВВР, 2013, № 51, ст.716 
№ 644-VII від 10.10.2013, ВВР, 2014, № 22, ст.775 
№ 1207-VII від 15.04.2014, ВВР, 2014, № 26, ст.892 
№ 1673-VII від 02.09.2014, ВВР, 2014, № 43, ст.2037 
№ 1706-VII від 20.10.2014, ВВР, 2015, № 1, ст.1 
№ 888-VIII від 10.12.2015, ВВР, 2016, № 3, ст.30 
№ 921-VIII від 24.12.2015, ВВР, 2016, № 6, ст.58 
№ 1492-VIII від 07.09.2016, ВВР, 2016, № 43, ст.736 – положення щодо застосування пробаційних программ набирають чинності з 1 січня 2018 року 
№ 1973-VIII від 23.03.2017, ВВР, 2017, № 17, ст.212}

Стаття 11-1. Адміністративний збір

За реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання сплачується адміністративний збір:

у разі звернення особи протягом встановленого цим Законом строку - у розмірі 0,0085 розміру мінімальної заробітної плати;

у разі звернення особи з порушенням встановленого цим Законом строку - у розмірі 0,0255 розміру мінімальної заробітної плати.

У разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну адміністративну послугу та зараховується до місцевого бюджету за новим місцем проживання.

{Закон доповненостаттею 11-1 згідноіз Законом № 888-VIII від 10.12.2015}

 

Президент України

Л.КУЧМА

м. Київ 
11 грудня 2003 року 
№ 1382-IV

 

 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Державний бюджет України на 2018 рік

 

Стаття 8. Установити у 2018 році мінімальну заробітну плату:

у місячному розмірі: з 1 січня - 3723 гривні;

у погодинному розмірі: з 1 січня - 22,41 гривні.

 

Вказаний розмір мінімальної зарплати діє із 01 січня 2018 року.

Джерело: https://www.golovbukh.ua/article/7055-mnmalna-zarobtna-plata-v-2018-rots

Будь-яке використання матеріалів можливе лише за наявності гіперпосилання.

3723х0.0085=31.65 грн.

3723х0.0255=94.94 грн.