Чуднівська громада

Житомирська область

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Дата: 02.07.2024 14:42
Кількість переглядів: 111

Фото без опису

Заява
 про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту «Детальний план території земельної ділянки площею 2,0000 га, кадастровий номер 1825888400:01:000:0918, що розташована за межами с.Городище, Житомирської області, для зміни цільового призначення земельної ділянки на «Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості»

 

 1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВНИКА

Замовник - відділ містобудування, архітектури, земельних відносин та екології Чуднівської міської ради Житомирського району, Житомирської області.

Назва документа державного планування:

«Детальний план території земельної ділянки площею 2,0000 га, кадастровий номер 1825888400:01:000:0918, що розташована за межами с.Городище, Житомирської області, для зміни цільового призначення земельної ділянки на «Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості»

 1. ВИД ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, ЙОГО ЗВ'ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

Проект «Детальний план території земельної ділянки площею 2,0000 га, кадастровий номер 1825888400:01:000:0918, що розташована за межами с.Городище, Житомирської області, для зміни цільового призначення земельної ділянки на «Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» виконано відповідно до Рішення № 2750 тридцять п’ятої сесії восьмого скликання Чуднівської міської ради Житомирського району Житомирської області від 29.02.2024 р.

Земельна ділянка проектування  розташована на території Чуднівської теріторіальної громади за межами населеного пункту с.Городище Житомирського району Житомирської області з західної сторони села. Ділянка приватної власності площею 2,0000га (кадастровий номер 1825888400:01:000:0918).

Детальний план території виконаний з метою: зміни цільового призначенням з 01.03 Для ведення особистого селянського господарства на 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості; визначення планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами;  визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови;  визначення містобудівних умов та обмежень.

Ділянка проектування межує із землями загального користування та землями приватної власності сільськогосподарського призначення.

Детальний план розробляється у відповідності до вимог Земельного кодексу України, Водного кодексу України, Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про благоустрій населених пунктів», «Про землеустрій», «Про охорону культурної спадщини», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про природно-заповідний фонд», нормативно-правових актів та нормативно-методичних положень.

Під час проєктування враховано також вимоги:

 • ДБН Б.1.1-14:2021 «Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні»;

 • ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»;

 • Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів.

 

3. ТЕ, ЯКОЮ МІРОЮ ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ВИЗНАЧАЄ УМОВИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ АБО ОБ’ЄКТІВ, ЩОДО ЯКИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ (У ТОМУ ЧИСЛІ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РОЗМІРУ, ПОТУЖНОСТІ АБО РОЗМІЩЕННЯ РЕСУРСІВ

Метою стратегічної екологічної оцінки є сприяння сталому розвитку регіону шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров’я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження документів державного планування. Підставою для прийняття рішення про необхідність здійснення стратегічної екологічної оцінки є критерії визначення наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, затверджені органом, зазначеним у статті 6 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

На проектній земельній ділянці планується розміщення підприємства з виробництва деревного вугілля ретортним способом (ІІ клас шкідливості, СЗЗ=500м). Планується розташувати на майданчику 13 піролізних вуглевипалювальних печей об’ємом: 20м3(7 шт.) та 30м3 (6 шт.) для виробництва деревного вугілля. Потужність виробництва орієнтовно складає 40 тон на місяць.

Виробництво деревного вугілля буде здійснюватися методом піролізу. В якості палива для забезпечення протікання процесу піролізу використовують деревину, яка спалюється в топці піролізної печі. Реалізація процесу здійснюється в вуглевипалювальних печах, що працюють з допалюванням піролізних газів.

Процес виготовлення деревного вугілля (цикл) поділяється на наступні стадії:

- завантаження сировини;

- сушка;

- піроліз;

- охолодження;

- вивантаження вугілля.

Сировина (деревина твердих порід) для виробництва деревного вугілля завантажується в реторту, де відбувається її висушування з подальшим термічним розкладом в процесі піролізу. Паливо (деревина) завантажується в топку, де відбувається його спалювання та генерація енергії для протікання процесів сушки та піролізу.

По мірі висихання сировини (деревина, з якої виготовляють вугілля) температура в реторті починає підвищуватися. При досягненні близько 270оС починається процес піролізу. Продукти згоряння піролізних газів відводяться разом з продуктами згоряння паливної деревини через димову трубу.

По завершенню процесу піролізу, реторти герметично закривають і залишають на витримку та охолодження. Після охолодження печі вугілля розвантажують. Готове вугілля тимчасово зберігається у мішках під навісом.

Санітарно-захисна зона від проектованих виробничих об’єктів і комплексів до меж житлової забудови, визначається у відповідності до вимог ДСП 173-96 і повинна становити не менше 500 м.

Детальним планом території передбачається реалізація видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, відповідно до статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Планована діяльність щодо розміщення та експлуатації підприємства з виробництва деревного вугілля ретортним способом відноситься до другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (згідно із пунктом 9 частини 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»).

4. ЙМОВІРНІ НАСЛІДКИ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ

Детальний план даної території розробляється з урахуванням природо-кліматичних умов, існуючого рельєфу території, особливостей прилеглої території та забудови з дотриманням технологічних та санітарних розривів, з урахуванням взаємозв’язків основних та допоміжних споруд.

В процесі визначення важливих екологічних аспектів, пов’язаних з діяльністю функціональних підрозділів, розглядаються:

а) для довкілля:

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування детального плану території, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:

- ґрунти;

- земельні ресурси;

- атмосферне повітря;

- водне середовище;

- стан фауни, флори, біорізноманіття;

- кліматичні фактори;

у тому числі для здоров’я населення;

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів будівництва та інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану території на здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом -

Під час здійснення СЕО, будуть оцінені ймовірні наслідки від об’єктів будівництва, що пропонується відповідно до детального плану території, на території з природоохоронним статусом.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення 

Транскордонний вплив відсутній, оскільки територія, на яку розробляється ДПТ, розташована на значній відстані від меж сусідніх держав.

 

 1. ВИПРАВДАНІ АЛЬТЕРНАТИВИ, ЯКІ НЕОБХІДНО РОЗГЛЯНУТИ, У ТОМУ ЧИСЛІ, ЯКЩО ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ НЕ БУДЕ ЗАТВЕРДЖЕНО

З метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків під час здійснення стратегічної екологічної оцінки проекту «Детальний план території земельної ділянки площею 2,0000 га, кадастровий номер 1825888400:01:000:0918, що розташована за межами с.Городище, Житомирської області, для зміни цільового призначення земельної ділянки на «Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» передбачається розглянути «Нульовий сценарій» - без впровадження проектних змін та «технічну альтернативу», а саме: розміщення на вказаній земельній ділянці 13 піролізних вуглевипалювальних печей об’ємом по 30 м3 кожна.

 

 1. ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ НЕОБХІДНО ПРОВЕСТИ, МЕТОДИ І КРИТЕРІЇ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАТИМУТЬСЯ ПІД ЧАС СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

У процесі проходження стратегічної екологічної оцінки здійснюється:

 • збір та аналіз інформації про поточний стан компонентів навколишнього природного середовища;

 • проведення аналізу слабких та сильних сторін проєкта детального плану з точки зору екологічної ситуації;

 • врахування пропозицій та зауважень у ході розробки СЕО, що були надані органами виконавчої влади, котрі реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та охорони здоров’я населення;

 • проведення консультацій з громадськістю – громадських обговорень та слухань для більш чіткого та конкретного виявлення поточних екологічних проблемних питань території проєктування, що вивчається, та, водночас, попередження можливих негативних впливів реалізації проектних рішень детального плану території.

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність планової діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища, а також оцінити вплив на навколишнє середовище в період будівництва та функціонування планованих об’єктів, дати прогноз впливу на оточуюче середовище, виходячи із особливостей планової діяльності з урахуванням природних, соціальних та техногенних умов.

Основним критерієм стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність до державних будівельних норм, санітарних норм і правил України, законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища.

 

 1. ЗАХОДИ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ РОЗГЛЯНУТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ, ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

Зокрема, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, консервації споруд та ін. об’єктів.

Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

 • раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

 • здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

 • здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

 • застосування біологічних, хімічних та інших методів  поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

 • збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

 • здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб.

Перелік і стисла характеристика проєктних рішень, комплекс яких включає:

 • ресурсозберігаючі заходи – збереження і раціональне використання земельних та водних ресурсів, повторне їх використання та ін.;

 • планувальні заходи – функціональне зонування, організація санітарно-захисних зон та санітарних розривів, озеленення та ін.

 

 1. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ

Звіт про стратегічну екологічну оцінку має відповідати вимогам ч. 2 ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», методичним рекомендаціям із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, затверджених наказом Міністерства екології і природних ресурсів України N 296 від 10.08.2018 р., методичним рекомендаціям щодо здійснення стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації, затверджених наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України N 705 від 18.10.2023 р.

Пропонується така структура Звіту із СЕО:

 1. зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

 2. характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

 3. характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

 4. екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

 5. зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

 6. опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

 7. заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

 8. обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

 9. заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

 10. опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

 11. резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 

 1. ОРГАН, ДО ЯКОГО ПОДАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ, ТА СТРОКИ ЇХ ПОДАННЯ

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки «Детального плану території земельної ділянки площею 2,0000 га, кадастровий номер 1825888400:01:000:0918, що розташована за межами с.Городище, Житомирської області, для зміни цільового призначення земельної ділянки на «Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» подаються до: Чуднівської міської ради Житомирського району, Житомирської області за адресою: 13200, Житомирська обл., Житомирський р-н, м. Чуднів, вул. Героїв Майдану, 104. 

Телефон: 2-13-81.

Електронна адреса: info@chudniv-miskrada.gov.ua

 

Строк подання зауважень і пропозицій громадськості становить 10 днів з дати оприлюднення Повідомлення про оприлюднення цієї Заяви на офіційному сайті Замовника.

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь