Чуднівська громада
Чуднівський район, Житомирська область

Про надання пільг щодо сплати земельного податку

У К Р А Ї Н А

Чуднівська   міська   рада

Житомирської    області

 

Р І Ш Е Н Н Я

П’ята     сесія                                                     VII  скликання

 

від  31 травня  2016 року                                             №98

 

Про надання пільг щодо сплати земельного податку

 

            Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями  7, 8, 10, 12, 14, 269- 284 Податкового кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ,  Чуднівська  міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

         1. Встановити наступні пільги зі сплати земельного податку фізичними та юридичними  особами:

          1.1.Від сплати податку звільняються фізичні особи:

            1.1.1. інваліди першої і другої групи;

            1.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

       1.1.3. пенсіонери (за віком);

       1.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

        1.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

         1.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом  1.1 цього рішення, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

         1.2.1. для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

         1.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): в містах - не більш як 0,10 гектара;

          1.2.3. для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

           1.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

           1.2.5. для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

           1.3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

      2.1. Від сплати податку звільняються юридичні особи:

           2.1.1. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

           2.1.2. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

          Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

          У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

             2.1.3. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

 

            2.1.4. органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, , заклади,  установи, та організації, військові формування, утворені відповідно до законів України,  Збройні Сили України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного  або місцевих  бюджетів,

           2.1.5  парки державної та комунальної власності,

     3.1. Не сплачується податок за:

     3.1.1. землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

     3.1.2. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

    3.1.3. земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

    3.1.4. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв.

    3.1.5. земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

   4.1. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

             2Дане рішення  набирає  чинність  з 1  січня 2017 року.

            3. п.2 рішення  33  сесії  Чуднівської міської ради 6-го скликання від  21 січня  2015  року № 612    «Про затвердження ставки земельного податку та надання пільг зі  сплати земельного податку» з 1 січня 2017 року вважати таким, що втратив чинність.

              4.Міськвиконкому оприлюднити дане рішення  в газеті «Чуднівська фортеця». 

         5.Копії даного рішення направити до Чуднівської об’єднаної  державної  податкової інспекції  для  контролю та в редакцію газети «Чуднівська фортеця» для оприлюднення  до 1 липня  2016 року.

             6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань  бюджету та комунальної власності.

 

Міський голова                                                                                                             І.Й.Розводовський